Jordi 发表于 2010-6-2 03:06:28

回复 10# 的帖子

1271/536
DRDDDDrdLulDDDDldRuuuuuruuuulldRurDDDDrdLulDDDldRuuurrdrddddddrrrrrrrrrruuuullluurDldlluuRuuuluuRRuRRRRurDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuulllllulldRRRRRRurDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuullllllldddrUUllllddrUluRRRuRRRRRRurDDDDDDDDDDuuuuuuuuullllldDrUluRRRRurDDDDDDDDDuuuuuuuulllllddlUluRRRRRRurDDDDDDDDuuuuuuullllllddddddlddrUUUUUUUluRRRRRRurDDDDDDDuuuuuulllllldddddddrruLdlUUUUUUluRRRRRRlllllddddddddddlllluuuurRRdrUUUUUUluRRRRRurrDDDDDDuuuuuLulDDDDDDuuuuullllllullDRRRRRRRRRlllllllldddRdRUUUluRRRRRRurrDDDDDuuuuLulDDDDDuuuullllllllllLDllldRuuRRRRRRRRRRRRRurDDDDDDDuuuuuullllllllllllldDDDrdLulDDDDuuuurruUrULuRRRRRRRRRRRRlllllllllllllDDDDrdLulDDDuurrdrddddddrrrrrrrrrruuuulLuulluUUUUluRRRRRurrDDDDuuuLulDDDDuuullllddddddddddrrUUdLdlUUUUUUUUUluRRRRRurDDDDDDuuuuulllddddLUUUluRRRRurDDDDDuuuullllldddDDDlddrUUUUUUUluRRRRRurDDDDuuullllldddddddddrUrrrdLLLdlUUUUUUUUUluRRRRRRlllllddddddrrDLdlUUUUUUUluRRRRRurrDDDuuLulDDDuullllddddddllllddrRRllUluRRRdrUUUUUUluRRRRRurDDDuullllldddddddrddlUUUUUUUUluRRRRRurDDullllllllddlUdddRRRluUUluRRRRRRRRllllldddDDDlddrUUUUUUUluRRRRRurrDDuLulDDullllddddddllldRRdrUUUUUUUluRRRRRurDllllldddddddddrrruLLdlUUUUUUUUluRRRRRRlllllddddddddddllURdrUUUUUUUUUluRRRRRurrDLulDlllldddddddllldRRdrUUUUUUUUluRRRRRRlllllddddddddlllldRRRdrUUUUUUUUUluRRRRRlllllllLLLdlluRRRRRRRRRRR

1333/512
DRDDDDrdLulDDDldRuuuuruuuulldRurDDDDrdLulDDDDldRuuuurrdrddddddrrrrrrrrrruuuullluurDldlluuRuuuluuRRuRRRurDDDDDDDuuuuuullllulldRRRRRurDDDDDDuuuuulllllldddrUUluRRRRRRurDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuullllllddddddlddrUUUUUUUluRRRRRRurDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuulllllldddddddrruLdlUUUUUUluRRRRRRurDDDDDDDDDDuuuuuuuuulllllllldllddrRdRUUUluRRRRRRRlllllllullDRRRRRRRRurrDDDDDDDDDuuuuuuuuLulDDDDDDuuuuullllllllllLDllldRuuRRRRRRRRRRRRRurDDDDuuullllllllllllldDDDrdLulDDDDuuurrdrddddddrrrrrrrrrruuuulLuulluUUUUluRRRRRRllllldddrUUluRRRRurrDDDDDDDDuuuuuuuLulDDDDDuuuullllllllllldDrUluRRRRRRRRRRRRurDDDDDDDuuLuuuullllddrUluRRRRurDDDDDDuuuuullllllddddddddddrrULdlUUUUUUUdddddddlllluuuurRRdrUUUllulldRRRuRUUluRRRRRurDDDDDuuuullllllllllldddLdddrddddddrrrrrrrrrruuuLLLUUluuUUUUluRRRRRurDDDuulllllddddddddrddlUUUUUUUUUluRRRRRRurDDDDDuLuuulllllddddddllllddrRRllUluRRRdrUUUUUUluRRRRRurDDDDuuullllldddddddrddlUUUUUUUUluRRRRRRlllddddLUUUluRRRRurrDDDDuuuLulDDullllllllllllddDDrdLulDDDuurrdrddddddrrrrrrrrrruuuulLLuluuUUUUluRRRRRurDllllldddddddrddlUUUUUUUUluRRRRRRurDDDuLulllllddddddddddllURdrUUUUUUUUUluRRRRRurDDDuulllllldddllURllURRRRddddddrruLdlUUUUUUluRRRRRurDDulllllddddddlllldddRRRdrUUUUUUUUUluRRRRRurDllllldddddddddrrrrdddlllllllllluuuuuuluuuuuurrRRRRRRRRRRurDDullllllddddddlllddRRdrUUUUUUUUluRRRRRRurDllllllddddddllldRRdrUUUUUUUluRRRRRRllllldddlUUluRRRRRRllddlUluRRR

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-2 10:55 编辑 ]

Jordi 发表于 2010-6-2 03:09:50

回复 13# 的帖子

662/254
DDlluUULrdddrrurrdLdddrrRuUrRRllldddrruUUllddRdrUUdRRRluUUUUdllllDDrRRlUdlluurRRRdDrrrdddlUUUUULrruullLdDrrUruLLulDulldRlddddllDldRRRRRRllllllllulldRRRRRRdrUUUUdlluurRRRRlllddrrrruUUruLrdddddddlUUUUUUdddddllllllllluuuuluUrDDDDDldRRRRRRRRRlllllllluuuLDDldRRRRRRdrUUUUdlluurRRRRlllddrrrruUrdddddlUUUddllllllllluuuuuuuLullDRurDDDDDDDldRRRRRRRRRRllllllllluuuuuuulllddrUdddRlldlldRdRRRRRRRRRdrUUUUdlluurRRRRlllddrrrrrdddlUllllllllluuuulDDDldRRRRRRdrUUdlluurRRRRlllllddlllllllluuluuuuRRuRDDDuuuRurDDDDDDDldRRRRRRdrUUdlluurRRlllddlllllllluurDldRRRRRRRRRRRRRlllllllllllluuuRRRurDDDldRRRRRRRRlllllllllllddlUUUluRluRRRRllDDldRRRRRRRRRRRlllllluuuulDDDldRRRRRRdrUUUUdlluurRR

Jordi 发表于 2010-6-2 03:11:37

回复 15# 的帖子

348/148
drrDuruUrrrDDLdRRdddllUlluLLLrrDLrrdLLLUrrrrrUUULLuuUluurDDDDLLrDDDrdLrrruuulLulDDDDuuullluurDldRRlluuLuurRDDDuuuRRurDDDDlDDDrddLLURdrUrruurrdrruLLLullLulDDDDrdLurrruUruLLLulDDDDlllLLddllddrUluRuruUlDDDlddrURUUddlluRuuRRRRRRlDRlDDrddlUUUddlluLLUUluRRRRllllddlddrUluRdrUUluRRRlluUUluuRDDDDldRRluuuuuRRddRRurDDDDuuuuruulllDDldRRurDDDuuururrDrdLLLulDD

Jordi 发表于 2010-6-2 03:13:30

回复 16# 的帖子

584/228
UlUdrdrUrRRddlUrrrdLdDrdDlULLdllDuuRRRRdrrrruuuluLullddDrDuluuurrdLuuurDDllluRlLLLLUlldRRRlddlddrUrrDDrrRdRRdrruuuuluLrdrddddlluRdrUUUddlllluurDldRRRdrUUdllllullddLUlldRlddrUUluRuRRRRurDldRRRdrUlllldRRRllluullddLUllddrUluRuRRRRurDldRRRlllullddlUluRRRRllluullUUruRRdrrDDDrDLLLdlluRRRRdRRlluuuuurrdLruuulDldDDDrDDldRRluuLLLdlluRRRRuuuulldRluuRRdDDDrDDldRuuLLLdlluRRRRuuurruLruulDlllllLulldRRRRRRRDDDDrDLLLdlluRRRRuuurruLruulDlllllllluuurrDDldRRRRRRDDDDDDRluuuurruLruulDlllllluurDldRRRRRDDDDrDDuLLLdlluRRRRuuurruLruulDlllllluuulDDldRRRRRRRDDDDrDLLLdlluRRRRuuurruLruulDlDDDDDuuurruLulDDDD

676/186
UUruLdddrUrRRddlUrrrdLdDrdDlULLdlllddrUluRuRRddLruulldRurRRdrrrruuuluLullddDrDuluuurrdLuuurDDllluRlLLLdlUlluuurrdrDululldddrrRlddlddrUrrDDrrRdRRdrruuuuluLrdrddddlluRdrUUUddlllluurDldRRRdrUUdllllulllldlddrUrUdlluRuRRRRurDldRRRdrUllllullluullUUruRRRdrDDDuuullulldlddrrddrrRurDldRRRllldRRRllluuuuuurrdLruuulDDlDDDuuuluRlllldlddrrddrrRurDDldRRlluuuuuurrdLulDDDuuurruulDllllluululldddrRRRRRRllllldddrrddrrRurDDldRuulllllddrUluRRRRurDDullllddrUluRRRurDldRRlluuuurruLruulDllllluulDuullddRdRRRRRRDDDDuuuullllldddrrddrrRurDluuurruLruulDllllluululDDldRRRRRRRDDDDDDRluuuuulldRurDDDDuuurruLruulDllllluulDldRRRRRRDDDDuuuullllldddrrddrrRurDluuurruLruulDlDDDDuuuullllldddrrddrrRuuurruLulDDDD

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-2 23:55 编辑 ]

anian 发表于 2010-6-2 04:08:44

Hi Jordi,  thanks for the solutions!      :handshake

You get more points if you give the best known solution (or beat the best known solution).

Jordi 发表于 2010-6-2 06:01:12

回复 155# 的帖子

These are old solutions ... if I have time, try to better optimize

Jordi 发表于 2010-6-2 06:03:04

回复 19# 的帖子

655/314
DrrrddrrrdddddddddlLUllllddrUluRRRRRRRRurDlllllllllLulLdRRRRRRRRRRdrRRdrUlluulDDlllldlUruLLLdlluRRRRRRRRddRRRluuulDDlllluUUUllulLuUrrrrdDDDDDllllllllluRuuuuuRuuulldRDDDDDDDldRRRRRRRRRRRRddRRuuulDlllluuuuuulllllLLulDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRDrUllllluuuuuulllllldLulDDDDDldRRRRRRRRRRRRRuRRlDllllluuulldllUUULLdRulLulDDDDDldRRRRRRRRRRRRdrRRluulDlllluuuuuulllLLuurDldLLulDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRurDDLulllluuuuuulllLLLLulDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRdrUllllllllllddlUruulLdRRRRRRRRRRRuRDllllluuulldlluUUlllldddDldRRRRRRRRRRRRRdRUllllluuuuuulllLLLLuluurDDlDDDDDDldRRRRRRRRRRRRldRRUlluuuuuuuullluulllDDDldlLulDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRlllluuuuuulllLLLLulDDDDDDldRRRRRRRRRRRRlllldRRRR

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-2 18:38 编辑 ]

Jordi 发表于 2010-6-2 06:04:32

回复 21# 的帖子

426/151
DrRllDDDDllddrrUrrddRdrruLuuuruUrDldRRdrruulDlluuuULuurDDDDDldRRRurDDDuLulluuuuulllDRRurDDDDldRRDrruulDDDuulluuuuullluulllllddDRRRRRRRDDllURuurrDDDDDlllUUrDldRRRRdrruulDlllluuuuuluullllldddrrrrRllldddDllddrrUrrddRdrUUUddlluullUUUUddrRRdRRRRdDrruLruulDDulluullDldRRRRDrruulDlluulDldRRRRurDDLulluuuuullDDDDldRRRRRurDllluuuulDDDuuuulluullllldddrRRRRDDuullldddrrRRdRRRRlluuuuullDDDDldRRRRluulDldRRuuuulllllllllddrUluRRRRRRRRurDDDD

432/147
DrRllDDDDllddrrUrrddRdrruLuuuruUrDldRRdrruulDlluuuULDDlluRRurDDDDlllUdrrruullDldRRRRRurDDDuLulluulDldRRRDrruulDllluuuuulDDDDuuuuluulllllddDRRdddrRRRuulDruuulDuuullllldddrrRRRllldddrrRdRRRRdDrruLruulDDDuulluullDldRRRRDrruulDDulluulDldRRRdrruulDllluuuuuurDDDDDldRRRurDDLullluuuuulDlllllllddrUluRRRRRRDDuRlullldddDllddrrUrrddRdrUUUddlluullUUUUddrrRRldRRRRRurDllluulDldRRRRlluuuuullDDDDldRRRRlllluuuuuuullllldddrRRRRRRDDDldRRluuuuurDDDD

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-3 01:09 编辑 ]

Jordi 发表于 2010-6-2 06:06:04

回复 22# 的帖子

868/342
uuRRddRRuRurrddldDldDllllllllLLdDlLuuRRRRllddlUluRRRlluulUlldddddRRllddRddrrrrrrruuuRUUUdddlddRUUUUllUUrRRdLddddrruLdlUUUlURRRUrDrrrdDlddrrddllllllUUruLdlUUUUlURRRdrUdrrrddDldlLLLdlUUUUluRdlllUUdlllldddrdrUUUluRRlddddrrRRdrUUUUUUlllDlldddlUUluRRRRllllddlldRdRRRRRRRdrUUUUrUUlDldlUlllluuullUURRDDDDrddlluRRRRuRDlllluuulluRurDDDDrddlluRuuuuuluurDDDDDDDRRRRRRuLddRddddrdrrrrrruuLLLLLLdlUUUUUluRRRdrrruurDDDDDldllllddrrrrrruuLLLLLLdlUUUURULuRdrrrrruuuuruulDDDDDDDDDldllllddrrrrrruuLLLLLLdlUUUUlURdrUrrrrruuuuulldRurDDDDDDDDldllllddrrrrrruuLLLLLLdlUUUddlllllluuUluRRRRRRRRdLulllllluuuurrruulDLdlluurDDDDDrddlluRRRRRRRdddrrrRdrruulUruLLrruuuulllluRRRurDDDDDDDDDuuuuuuuulllluurDllldLLLLLrrdLLuLDDDDrddlluRRRRRlllluuuulluRurDDDDDrddlluRRRRllluuuuullluRRurDDDDDDrddlluRRRlllddDldRRRRRRRdrUUUUUdddddrdrrrrrruuLLUUUruLruuuulllluRRRurDDDDDDDDDldLLLLdlUUUUddddrdrrrrrruuLLLLLLdlUUU

890/324
uuRRddRRuRurrddldDldDllllllllLLuullUlldddddrRuuRRRRlllldddrrUUddlluuRuRRlllddllddRddrrrrrrruuuRUUUluRddddlddRUUUUUUluRRRddrrrrdDlddlLLLrrrrrrddllllllUlUUUUUUluRRldRRdrrrrddDldlllLdlUUUUUdlllUUdllllddlldRRRUUluRRRllddddrrrRRdrUUUUllUUlDlllddrUluRRRRdrUURldRRUldddddrruLdlUUddlllllUUUluRRRRdrRlUllllluuullUURRDDDDrddlluRRRRurDlllluuuuuluurDDDDDDrddlluRRRRRlllluuulluRurDDDDrddddllldRRRRRRRdrUUUUUULrddddddrdrrrrrruuLLLLLLdlUUUUlURdRRUrrruurDDDDDldllllddrrrrrruuLLruuuuuuuuruulDDDDDDDDDldLLLLdlUUUdddrdrrrrrruuLLruuuulllldlUlldRRurrrrruuuuulldRurDDDDDDDDldLLLLdlUUUddllllllluuuuRRRRRRRRdLddddrdrrrrrruuLLuuUruLLrruuuulllluRRRurDDDDDDDDDldLLuRdlLLdlUUUUUlllllluuuurrruulDLdlluurDDDDDrddlluRRRRRRRdddddrdrrrrrruuLLUUUruLruuuuullllulldLLLLLdlluurDDDDDrddlluRRRRRlllluuuuullluRRurDDDDDDrddlluRRRRllluuuuurrrdLLulDDDDrddlluRRRlluuuuurrrrrrurrurDDldRRRurDDDDDDDDldLLLLdlUUUUddddrdrrrrrruuLLLLLLdlUUU

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-3 03:43 编辑 ]

Jordi 发表于 2010-6-2 06:08:22

回复 24# 的帖子

1259/558
luuuRdRRuuruLUUruLLLDlluRuurrrrRdrruRRRuUruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrdLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrddlUdrRRddlUruLdlUUUruLLLLLLLLLLrrrrrrrrrdLLLLLLLLLrrrrrrrrrddrrurrDLLLLdlUUdlldlluRRRlllllllldddrDDDrrdddrRRRRRUrruRRdrruLuuuuuUruLLLLdlUUUruLLLLLLLLLrrrrrrrrdLLLLLLLLrrrrrrrrdddlUUdllllllllldddrdddrrdddrrrrrrurrurRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrdLLLLLLLrrrrrrrddrrrrdddddddllldllURRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdllllllllldddrdddrrrRdrRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrrrdLLLLLLrrrrrrddrrrrdddddddllldddlUUdllUruRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdllllllllldddrdddrrrrdDurrRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLLLrrrrrdLLLLLrrrrrddrrrrdddddddlllllUUruulDDDuulldlDllluuuulLdddRdrddRdRRRRuuRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdllllllllldDrrrddDrdrdDuRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLLrrrrdLLLLrrrddlllllllllddrddddDldRRRRdRRRdrUlURdRUluRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdlllllllllddlddRUrDDrdRRRdDurRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLrrrdLLLrrddllllllllldDldRdrdDDldRRUdRRdRRRdrUUluRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdrrrrrdddddddllllluuulldlDldDuRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLrrdLLrddlllllllllddrDDDDDldRRRRdRRRdrUUluRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdlllllllllddddrddRRRRdDldRRRdrUUluRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUULuRdddrrrrdddddddllldddlUUluRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUdrrrrdddddddllllluuulldlDldRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUURuL

1297/544
uuRlluRRurruLUUruLLLDlluRuurrrrRdrruRRRuUruLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrdLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrddlUdlldlluRRRlllllllldddrDDDrddRdrRRRRRUrruRRdrruLuuuuuuruLulldLrddlUlUUUruLLLLLLLLLLrrrrrrrrrdLLLLLLLLLrrrrrrrrrdddlUUddrrruLdlUUUruLLLLLLLLLrrrrrrrrdLLLLLLLLrrrrrrrrddrrurrdLLLLdlUUdllllllllldddrdddrddrdrrrrrrurrurRdrUUUUUUUruLLLLLrrrrdddddddllldllURRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrdLLLLLLLrrrrrrrdddlUUruLLLLLLrrrrrddllllllllldddrdddrrrRdrRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUdrrrrdddddddllldddlUUdlllURRuRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUrUruLLLLLLLrrrrrrdLLLLLrrrrddllllllllldddrdddrrrrdDurRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUdrrrrdddddddlllllUUruulDDDuulldlDllluuuulLdddRdddlluRdrUdrRdRRRRuuRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUrUruLLLLLLrrrrrdLLLLrrrddllllllllldDldRurDDDDRRRRdRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUrrrrdddddddllllluuulldlDldDllUdllluRRuRRRdRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdrUUruLLLLLrrrrdLLLrrrddrrrrdddddddllllluuulldlDldRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdlllllllllddrrrddDldRRRdrrrddRRUluRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUUruLLLLrrrdLLrrddrrrrdddddddllllluuulldlDlddllUluRRRdRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUdrrrrrdddddddllllluuulldlDldRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUULuRdddrrrrdddddddlllldddrUUluRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUUruLLrdddllllllllldddldRurDDDrddlluRRdrUluRRRddldRRRdrUUluRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLdlUUdrrrrdddddddllllluuulldlDldRRRRRRRRdrUUUUUUUruLLLLLdlUUURuL

[ 本帖最后由 Jordi 于 2010-6-3 06:06 编辑 ]
页: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23
查看完整版本: 【讨论】xsokoban共90题